Setelah menyelesaikan pendidikan pada program studi ini, tamatan mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaan:

  1. Menggamabar rancangan bodi kapal
  2. Membuat gambar kerja untuk produksi kapal
  3. Dapat menggambar/mengoperasikan komputer drafting
  4. Mengo[erasikan komputer dengan menggunakan spreadsheet dan word processor, baik untuk keperluan rancangan kapal atau yang lain.
  5. Mould lofting (kerja di lantai gambar)

JABATAN YANG DAPAT DIISI:

  1. Juru gambar pada industri perkapalan
  2. Tenaga pelaksana konsultan perncangan kapal
  3. Juru gambar pada Biro Klasifikasi
  4. Operator komputer untuk pernacangan kapal